For nye lesere – det blir bedre!

mai 04, 2023 0

Ledningsnettet lekker, rørfornyelsen går for sent og for mange gjør for lite for bærekraftig rehabilitering. Samtidig gjøres det en solid innsats, blant annet gjennom tre forskningsprosjekter som vil resultere i bedre vannforsyning.

Prosjektene er LEAKNOR: lekkasjesøk og -utbedring for drikkevannsnett. RENVANN: tekniske verktøy og metoder for 100 prosent gravefri fornyelse av drikkevannsledninger samt B for VA-nett, det vil si: Bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnett.

Fellesnevneren for disse tre prosjektene er innsatsen fra Stian Bruaset. Han er dr. ing fra NTNU og arbeider som forsker i SINTEFs VA-avdeling, med fagområdet forvaltning av ledningsnett. Bruaset har doktorgrad i temaet bærekraftig fornyelse av vann- og avløpsnett og er en av landets sterkeste fagfolk innenfor modeller og metoder for fornyelse av ledningsnett.

To av prosjektene er presentert på RINs side tidligere: LEAKNOR og RENVANN.

I denne artikkelen på Hallingsplasts Rørblogg beskriver Stian Bruaset prosjektene, offshore-teknologi som prøvers ut på vann samt målet og tanker om veien videre. Rørinspeksjon Norge vil oppdatere sine lesere om utviklingen i prosjektene og resultatene fra disse.