En stolt vinner av årets NoDig prosjekt, avdelingsdirektør Sigurd Grande i Oslo VAV, omkranset av juryen, bestående av David Jacobsson fra Gøteborg Vatten, Erik Bøhleng fra HIAS og Linne Lauesen, Copenhagen Business School.

Hjemmeseier for Oslo kommune

mai 30, 2013 0

Prisene ble delt ut under årsmøtet til foreningen Scaninavian Society for Trenchless Technologi (SSTT) i Oslo torsdag. Juryen, med èn VA-ekspert fra henholdsiv Norge, Sverige og Danmark, mente samtlige sju prosjekter i konkurransen var godt kvalifisert for deltakelse.Juryen var imponert over meget gode presentasjoner med storytelling.

-Ta vare på måten å informere på og la presentasjonen bli en viktig del av prosjektene, var oppfordringen fra juryen.

Årets NoDig prosjekt

Avdelingsdirektør i Oslo VAV, Sigurd Grande, mottok årets NoDig pris på vegne av kommunen, entreprenørselskapet Skanska og rørprodusenten APS Norway. Sammen har de gjennomført et omfattende og spektakulært prosjekt for å tette VEAS-tunnelen mot grunnvannsinntrenging. Tunellen har vært i drift i 35 år, og inntrenging av grunnvann har vært en stor utfordring i alle år.

Oslo kommune har brukt snaue 75 millioner kroner på tettingen. Det var satt krav om at tettingen skulle tåle et utvendig vanntrykk tilsvarende en 50 meters vannsøyle og levetiden på tettingen skal være hele 100 år. Det er benyttet en type glassfiberrør, GRP, som er omstøpt med betong. På den måten fungerer glassfiberrørene som membran og vil tåle ytre vanntrykk på 50 meter.

Innovasjons- og publikumspris

Morsø Spildevand AS har løst utfordringen med å rette opp en avløpstabbe fra 1970-årene. Store deler av øya fikk et kloakksystem med separerte rør basert på et system med brønner og etasjeledninger.

Situasjonen ble alvorlige problemer med store deler av hele kloakksystemet. Store mengder regnvann kom inn i avløpsledningene og dermed flyter også noe av avløpsvannet ut i miljøet.

Oppgraving av de utette ledningene var ikke en aktuell problemstilling, og derfor ble det bestemt å fornye ledningsnettet ved hjelp av gravefri ledningsrenovering. Dette har så langt ført til en besparing på hele 39 prosent i anleggskostnader sammenlignet med konvensjonell graving.

Morsø Spildevand A/S besluttet i 2010 å renovere hovedledninger, stikkledninger og brønner gjennom en rammeavtale over fire år med Per Aarsleff AS. Systemet omfatter totalt 50 kilometer med hovedledninger.

Løsningen er å montere et oppføringsrør, som effektivt adskiller regn- og avløpsvann.

Denne metoden gjør det blant annet mulig å gjennomføre rørinspeksjon av begge ledningene, og det betyr også effektiv overvåkning og vedlikehold. Hver enkelt brønn er dermed en viktig brikke i arbeidet med å oppnå driftsmessige besparelser, sier administrerende direktør Jim Friis i Morsø Spildevand AS , som var stolt og glad over å hente to priser med seg hjem fra SSTT-samlingen i Oslo.