Kurs i rørinspeksjon av hovedledninger

nov 18, 2014 0

Det er plass til 25 operatører på dette kurset. Frist for påmelding er 12.desember. Også her gjelder prinsippet om først til mølla, så operatører må gripe sjansen.
Rørinspeksjon-Norge (RIN) er ansvarlig kursarrangør. Kurset arrangeres i samarbeid mellom RIN og Norsk Vann BA.

Formål og innhold i kurset:
Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved høytrykkspyling av trykkløse avløpsledninger. Det legges også vekt på HMS, bestillingsrutiner / dialog med oppdragsgiver og kommunale ledningskart.

Målgruppe for kurset er:
Driftspersonell og driftsansvarlig i kommunene og hos andre ledningseiere.
Private firma som utfører spyletjenester.
Bestillere / rådgivende ingeniører / forsikringsselskaper som ønsker å øke sin kompetanse i forbindelse med planlegging og tilrettelegging av denne typen arbeid.

Kursbevis og operatørbevis:
Alle kursdeltakere får utstedt kursbevis. Operatører som kan dokumentere 6 måneders relevant praksis, vil i tillegg kunne få utstedt operatørbevis i rørinspeksjon.

Sted: COMFORT HOTEL RUNWAY
Hans Gaarders veg 27, 2060 Gardermoen
Tid: 27. – 29. januar 2015
Påmeldingsfrist: 12.12.2014

Last ned program og påmeldingsskjema her:
Invitasjon og påmelding til operatørkurs rørinsp jan 2015