Sjefingeniør Terje Farestveit i Miljødirektoratet (t.v) la fram foreløpige tall for tilsynsaksjonen for renseanlegg under Kursdagene i regi av Tekna og NTNU i Trondheim i dag. Her i munter dialog med fagdirektør i Bergen kommune, Magnar Sekse. Foto: Odd Borgestrand

Norske renseanlegg under lupen

jan 08, 2015 0

Sjefingeniør Terje Farestveit i Miljødirektoratet la fram foreløpige tall for aksjonen under Kursdagene som totalt samler 1500 deltakere i regi av Tekna og NTNU i Trondheim i dag.
Utslippene fra renseanleggene i de aktuelle kommunene har dermed økt siden 2009, og Farestveit var i sitt foredrag under kursdagene i dag tydelig på at myndighetene har mye å ta tak i.

-Vi har ikke ressurser til å løse alle utfordringer vi møter i hverdagen innen VA-bransjen. Da er det viktig at vi innhenter korrekt informasjon for å legge en strategi for det viktigste innen miljøforebyggende arbeid, sa han.
Farestveit var imidlertid godt fornøyd med at 90 prosent av kommunene har god oversikt over sitt ledningsnett. 80 prosent har bra rutiner for drift av ledningsnett og identifiserte overløp. De fleste kommunene foretar jevnlig prøvetaking og det er god driftsstabilitet for 95 prosent av anleggene, inkludert overløp. Dette betegnet Farestveit som en positiv overraskelse.

Negative funn
Men det er også registrert en rekke negative observasjoner i forbindelse med aksjonen. Hver tredje kommune har ikke etablert noen måltall og strategi for oppnåelse av rensemål ved sine anlegg. 30 prosent har ikke tilfredsstillende handlingsplaner for sitt ledningsnett.
Farestveit var likevel mest bekymret over at 42 prosent av anleggene ikke overholdt rensekravene.
Det er en rekke årsaker til denne høye prosenten. Mange anlegg er sterkt belastet på grunn av stor innflytting til presskommuner. Økte rensekrav er også med å medvirke til høy prosentandel.
Farestveit er ikke fornøyd med at mange kommuner ikke har fulgt opp påleggene fra 2008, og dette slår dermed negativt ut på aksjonen fra 2014.

-Ute i kommunene er det generelt for dårlig miljørisikovurdering, men noen kommuner har etablert et system for avvik. Slitasje på anleggene og mange gamle anlegg gir også grunn til bekymring, men mange kommuner har satt i gang et omfattende arbeid med sine renseanlegg, understreker Farestveit.

Seriøs jobbing
Det generelle inntrykket er at de fleste kommunene jobber seriøst innen avløpssektoren, men det er fortsatt en del å hente.
Selv om kommunene har brukbar oversikt, blir det likevel mye «blålys-jobbing» når bruddene skjer.  Farestveit kommenterte ikke spesielle kommuner, men har både Fredrikstad og Halden i øykekroken etter dialog med Fylkesmannen i Østfold.
-Vi ønsker at flere kommuner nå arbeider mer langsiktig og utarbeider tydelige strategier og målsettinger, sier Farestveit.
Tre av fire kommuner arbeider konkret med fremmedvanns-problematikken, men har ikke klart å sette dette inn i en lokal sammenheng. 40 prosent av kommunene gjennomfører ikke målinger av overløp, og her må fylkesmennene inn med hjelp til den enkelte kommune, mener Farestveit,

Han varsler en stadig tydeligere overvåking av kommunenes innsats på VA-sektoren. Aksjonene vil komme tettere i årene som kommer. De nye rensekravene som trer i kraft fra 1.januar 2016 vil ikke bli oppfylt av en rekke kommuner. Det er Miljødirektoratet klar over, men kravene skal innfris over tid ved et godt samarbeid mellom direktorat, fylkesmann og den enkelte kommune, mener  Farestveit.