Bli medlem

Rørinspeksjon Norge ønsker nye medlemmer velkommen

Som medlem i RIN får du:

 • Delta i en forening der medlemmene innehar oppdatert kunnskap om kontroll og drift av vann- og avløpsledninger. På kurs og fagtreff som arrangeres i RIN-regi står faglig erfaringsutveksling høyt oppe på agendaen og dette er noe du som medlem vil ha stor nytte av i ditt daglige arbeid.
 • Et unikt kontaktnett med kollegaer som arbeider med de samme utfordringene som du gjør
 • Redusert deltakeravgift på foreningens kurs og fagtreff
 • Anledning til å bruke RINs logo (som står for kvalitet) i markedsføring av egen bedrift eller virksomhet
 • Førstehånds informasjon om nyheter og nye produkter innen våre fagfelt
 • Mulighet til å være med å påvirke hva foreningen skal ha som prioriterte arbeidsområder i tiden fremover.

Nyhetsbrev sendt direkte til din epost 10 antall ganger i året.

  INNMELDINGSSKJEMA MEDLEMSKAP I RØRINSPEKSJON NORGE

  Vi melder oss med dette inn som medlemmer i Rørinspeksjon-Norge (RIN).
  Medlemskap i RIN innebærer at vi mot å betale en årsavgift vil få invitasjoner til
  interessegruppens arrangementer, årsmøte mm. Formålet med gruppen er å ivareta
  medlemmenes felles interesser for å fremme rørinspeksjon i Norge gjennom økt kvalitet
  og kompetanse på personell, utstyr og rapporteringsrutiner.

  Årsavgiften for 2023 er satt til:

  - Kommuner / Private firmaer med avdeling/kontor:

  kr. 11.000,- ekskl. mva.

  - Avdeling/Kontor under hovedmedlem:

  kr. 5.550,- ekskl. mva.

  - Private firma > 10 ansatte:

  kr. 8.800,- ekskl. mva

  - Private firma ≤ 10 ansatte:

  kr. 6.000,- ekskl. mva.

  - Drifting av WEB-side:

  kr. 500,-/år ekskl. mva.  *Felt med stjerne må fylles inn