Bildet: Tre aktive damer som nå vil samarbeide for å øke aktiviteten innen SSTT i Norge: Fra venstre Martina Bergh Svedahl, Ellen Margrethe Jahren Randa og Borghild T. Folkedal. Her fra Hallingtreff 2018. Jonny Undersaker er også med i sekretariatet for SSTT. Foto: Odd Borgestrand

RIN og SSTT styrker samarbeidet

feb 01, 2018 0

RIN og SSTT styrker samarbeidet ytterligere etter at SSTT sin norske arbeidsgruppe har inngått avtale med Asplan Viak i Drammen om sekretariatstjenester.

-Dette er jo utelukkende positivt både for RIN, SSTT og for Asplan Viak. RIN har samarbeid med SSTT både i Forum for ledningsfornyelse og høst-fagtreffet til Norsk Vann. RIN og SSTT var jo også sammen om programmet på årets Hallingtreff. Med denne avtalen vil det faglige miljøet bli utvidet, sier faglig sekretær i RIN, Martina Bergh Svedahl.

Gjennom denne samarbeidsavtalen ønsker SSTT i Norge å øke sin aktivitet ut mot de norske medlemmene og på den måten styrke organisasjons arbeid i Norge.
Leder for den norske arbeidsgruppa og nestleder i SSTTs styre, Borghild T. Folkedal, forteller at avtalen trer i kraft fra i dag 1.februar.
-Vi tror dette blir en god løsning for SSSTT totalt sett, sier Borghild T. Folkedal.
-Asplan Viak har svært god kompetanse på NoDig-metodene, og selskapet har nærhet til det norske markedet. I tillegg har kontoret i Drammen gjennom flere år utført tilsvarende tjeneste for Rørinspeksjon Norge, som jo SSTT har et tett samarbeid med.

Kanselliet i Stockholm vil ta seg av sekretariatstjenestene for den svenske arbeidsgruppa i tillegg til det felles norsk/svenske styret i SSTT.

Sivilingeniør, vann og miljø i Asplan Viak, Ellen Margrethe Jahren Randa, vil sammen med sin kollega og VA-ingeniør Jonny Undersaker bistå den norske arbeidsgruppa. Faglig sekretær i Rørinspeksjon Norge, Martina Bergh Svedahl, vil også være med på laget. Ellen Margrethe Jahren Randa har vært aktivt medlem i SSTT i flere år og er nå også medlem i den norske arbeidsgruppa.  Dermed blir det nærhet mellom arbeidsgruppa og sekretariatet.
Avtalen gjelder i første omgang for ett år, med opsjon om forlengelse for ett år om gangen.