Test

kurs i NoDig metoder

Kunnskapssenteret i Sandvika Otto Sverdrups Plass 4,Sandvika 1337

NoDig-teknologi eller grøftefri ledningsrenovering innebærer lavere utslipp fra anleggsmaskiner, reduserte ulemper med støv/støy og har normalt raskere gjennomføringstid enn tradisjonell graving. I tillegg reduseres som regel ulemper for tredjepart (eks. […]

Operatørkurs kvalitetssikring av nye VA-anlegg, del 1 og 2

Garder kurs- og konferansesenter Sogndalsvegen 3,Gardermoen

Kurset tar for seg grunnleggende tekniske og praktiske forhold ved kvalitetssikring av nye VA-anlegg. Trening i utførelse og rapporteringa v VA-kontroll iht. NS-EN 805 og 1610. Det legges også vekt […]

Norsk Vanns fagtreff 2023

Thon Hotell Oslo Airport Balder alle 2,Gardermoen

Det grønne skiftet knyttet til ledningsfornyelse og investeringer, kontroll og kvalitetssikring ved etablering av VA-anlegg, konsekvenser knyttet til avløpsdirektivet og behov for samarbeid er blant temaene på Norsk Vanns fagtreff […]

Oppgraderingskurs rørinspeksjon

Digitalt Digitalt

Kurset gjennomføres digitalt. TID: 21. mars 2023. MÅL: Å oppgradere aktive operatører til å rapportere rørinspeksjon av hovedledninger for vann og avløp i henhold til Norsk Vann rapport 234/2018. TEMA: Rapportering […]