Test

Siste forrige Arrangementer

SSTT årskonferanse digital

20.oktober arrangerer SSTT sin årskonferanse der hovedtemaet er «Grøftefritt for vårt bærekraftige samfunn». Konferansen blir digital, og leder i RIN, Reidar Kveine skal også fortelle SSTT-folket hva RIN er opptatt av. Frist for påmelding til konferansen er 13.oktober.

– Alle påmeldte vil få tilsendt en link til live streaming kort tid før arrangementet, opplyser faglig sekretær for den norske arbeidsgruppen, Ellen Margrethe Jahren Randa.

RIN oppdaterer
Faglig sekretær i RIN, Martina B. Svedahl håper på god oppslutning også fra RIN-medlemmer. Det er et tett og godt samarbeid mellom RIN og SSTT, og derfor er også RIN-leder Reidar Kveine invitert til å fortelle siste nytt fra foreningen.

Kurs i inspeksjon av private avløpsledninger

Digitalt TEAMS

Rørinspeksjon Norge inviterer til nytt operatørkurs i inspeksjon av private avløpsledninger, som inkluderer stikkledninger, bunnledninger og innvendig røropplegg. Dette blir et kurs med digital gjennomføring 15.-16.september. Frist for påmelding er 5.september.

Norsk Vann årskonferanse

Scandic Flesland Airport Hotel

Nå er det mulig å melde seg på til Norsk Vanns årskonferanse, og du kan velge om du vil delta fysisk eller digitalt. Programkomiteen for konferansen i Bergen 6.-8.september håper […]