Velkommen til Norsk Vanns fagtreff 16.-18. mars

feb 10, 2021 0

Norsk Vann arrangerer sitt årlige fagtreff 16. – 18. mars 2021. De inviterer til tre digitale dager med interessante og aktuelle bransje-temaer!

Dag 1-  Bærekraft

Hvilke verktøy er tilgjengelige for systematisk arbeid med bærekraft innen vannbransjen? Og hvordan kan bedreVANN benyttes til å få oversikt over tilstanden i egen virksomhet? I tillegg presenteres den nye utgaven av finansieringsbehovsrapporten i sin helhet, og NorskVanns rapport om korrosjonskontroll. Dagen fylles også med relevante caser, erfaringer, rutiner og problemstillinger. Blant annet erfaringer fra håndtering av vann og avløp under kvikkleireskredet i Gjerdrum.

Dag 2 – Kommunenes og selskapenes utfordringer knyttet til renseanlegg

Dag to tar for seg kommunenes og selskapenes utfordringer knyttet til; innfrielse av primær- og sekundærrensekrav, nye utslippstillatelser, utvidelse og ombygging av eksisterende renseanlegg, i tillegg til etablering av nye renseanlegg. En ny rapport fra Norsk Vann og arbeidet med en ny nasjonal slamstrategi vil også bli presentert.

Dag 3 – Avløpskonferansen

Dag tre er lagt opp som en komprimert erstatning for Avløpskonferansen, som var planlagt å gjennomføre til våren. Sammen med NMBU og NIBIO settes søkelyset på temaer som er aktuelle for mindre renseløsninger. Norsk Vann har to nye rapporter (Valg av Renseløsning og Etablering og drift av mindre renseløsninger) presenteres, i tillegg til endringer i ordninger med teknisk godkjennelse og hvordan dette påvirker Norsk Vanns medlemskommuner. Det er også satt av tid til kommunens tilsynsrolle og minirenseonlegg på hytter.

«Gjennom gode diskusjoner i studio og presentasjon av mange interessante problemstillinger, håper vi på tre nyttige dager.» skriver Norsk Vann på sine hjemmesider.

Program til fagtreff
Påmelding til fagtreff